Kankaria Lake- 8KM

Gandhi Ashram - 5KM

Akshardham mandir  - 28KM

Science City- 10KM

Riverfront - 1KM

Flower Garden - 1KM